ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
12° Λευκωσία,
16 Ιουνίου, 2024

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ «ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ»

ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

Newsroom

@newsroom

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις μέχρι την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, για τα ακόλουθα μεταπτυχιακά προγράμματα που θα αρχίσουν το Σεπτέμβριο του 2019:

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πέντε (5) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Είκοσι τέσσερις (24) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση
Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού Διπλώματος .

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τριάντα (30) θέσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος.

ΤΜΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Είκοσι τρεις (23) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος.

ΤΜΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Είκοσι δύο (22) θέσεις στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Βυζαντινές Σπουδές και τη
Λατινική Ανατολή που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος.

ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δεκατέσσερις (14) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τριάντα μία (31) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος.

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ

Εκατόν είκοσι θέσεις (120) για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Εκατό ογδόντα οκτώ (188) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος.

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Εκατό δεκαπέντε (115) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση
Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος.

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Πενήντα πέντε (55) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση
Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος.

ΤΜΗΜΑ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Δεκατρείς (13) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Κλασικών Σπουδών.

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Είκοσι τέσσερις (24) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος.

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Πενήντα (50) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος.

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Σαράντα εννέα (49) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση
Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος.

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ

Τριάντα έξι (36) θέσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος.

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

Δεκαπέντε (15) θέσεις στο Διδακτορικό πρόγραμμα του Τμήματος που οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εκατόν (100) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος.

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Προγράμματα Μάστερ

Είκοσι πέντε (25) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ στην Επιστήμη της Πληροφορικής. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Πληροφορικής και συναφών Επιστημών που επιζητούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στην Επιστήμη της Πληροφορικής, να αναπτύξουν ερευνητικές δεξιότητες σε εξειδικευμένους τομείς της Πληροφορικής και ενδεχομένως να ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές μετά την αποφοίτησή τους.

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Εβδομήντα (70) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος.

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Tρεις (3) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Τουρκικές Σπουδές του Τμήματος που οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Είκοσι (20) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος.

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Είκοσι (20) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος.

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Εξήντα εννέα (69) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος.

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Σαράντα (40) θέσεις στο Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Πολυτεχνικής Σχολής που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ(MSc & M.Eng) .

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Υποτροφίες « Ευαγόρας και Πράξανδρος» σε Νεοεισερχόμενους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
( επιπέδου Διδακτορικού και Μάστερ)

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) χορηγεί 120 υποτροφίες σε νέους φοιτητές που εισάγονται σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (επιπέδου Διδακτορικού και Μάστερ). Οι υποτροφίες απευθύνονται σε νεοεισερχόμενους φοιτητές μόνο και έχουν ως στόχο την προσέλκυση υψηλού επιπέδου φοιτητών και την οικονομική στήριξη των φοιτητών του Ιδρύματος. Οι υποτροφίες χορηγούνται με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών και κατατάσσονται σε δύο είδη: πλήρεις (δίδακτρα συν ετήσιο επίδομα ύψους €8.000) και μερικές (πλήρης κάλυψη διδάκτρων).

Υποτροφίες για το Προσωπικό του Υπουργείου Άμυνας ή και της Εθνικής Φρουράς

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει τέσσερις (4) υποτροφίες για το προσωπικό του Υπουργείου Άμυνας της Κύπρου ή/και της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου. Προϋπόθεση για την παραχώρηση της υποτροφίας είναι η εξασφάλιση θέσης σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι υποτροφίες αφορούν μόνο τους νεοεισερχόμενους φοιτητές/τριες για εισδοχή από Σεπτέμβριο 2019. Η κάθε υποτροφία θα καλύπτει το δεύτερο 50% των διδάκτρων (αφού πρώτα οι υποψήφιοι καταβάλουν το πρώτο
50%).


Υποτροφία σε Σύριους πρόσφυγες

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει μία (1) υποτροφία σε Σύριους πρόσφυγες που αναγκάστηκαν να διακόψουν τις σπουδές τους και επιθυμούν να τις συνεχίσουν στη χώρα που τους παραχώρησε άσυλο. Προϋπόθεση για την παραχώρηση της υποτροφίας είναι η εξασφάλιση θέσης σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου για φοίτηση το Σεπτέμβριο του 2019. Η υποτροφία καλύπτει πλήρη δίδακτρα και διαμονή.

Γενικές Πληροφορίες:

Πληροφορίες δίδονται από τις Γραμματείες των Τμημάτων καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 8.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.

«ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ»
ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

https://www.ucy.ac.cy/el/   

 

 

 

FACEBOOK

Student Life: Τελευταία Ενημέρωση